Header image  
Roger Olofsson  

 
 
Stora Gunnebo

Stora Gunnebo
Detta är inte gården Stora Gunnebo, utan ett manskapshus. Det låg vid vändplanen på Kedjegatan.


   
 
 
 
Husförhörslängd över Stora Gunnebo